network

deutsch klick hier
Peter Kurz / Architect
Solmsstr. 19
D 10961 Berlin
Fon: 0049 (0)30 62 73 64 90
Mobil: 0049 (0)151 58 75 28 79
http://www.peterkurz.de/de/projekte.html
Mail: kontakt@peterkurz.de 
ANTENBRINK architect
 
Am Lehnshof 16
D 13467 Berlin
Tel.: 0049  (0) 30 30 60 81 93
Fax: 0049  (0) 30 30 60 81 94
http://www.antenbrink-architekten.de/
office@antenbrink-architekten.de


Hans Gaedeke, Studio & gallery "art-of-tegel"
 
Free lance visual artist.
Neheimerstraße 54-60
D 13507 Berlin
Telefon: +49 172 3901871
E-Mail: gaedeke@art-of-tegel.de
Internet: http://www.art-of-tegel.de/

Kunstzentrum Tegel - Süd
 
Neheimer Str. 54-60
D 13507 Berlin  
Contact: Hans Gaedeke
E-Mail: info@kunstzentrum-berlin-tegel.com
Internet: http://www.kunstzentrum-berlin-tegel.de/